آزمایشگاه مقاومت - آزمایس تیر ساده

آزمایشگاه مقاومت - آزمایس تیر ساده آزمایش تیر ساده برای تعیین سختی خمشی تیر (EI) ، نحوه انجام آزمایش و طرز کار دستگاه به طور کامل در 13 صفحه شرح داده شده است، فایل wird و pdf قرار داده شده است. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,500 تومان

آزمایشگاه مقاومت - آزمایش تیر خمیده

آزمایشگاه مقاومت - آزمایش تیر خمیده آزمایش تیر خمیده برای به دست آئردن خیز تیرهای خمیده و مقایسه ی آن با مقدار تیوری، نحوه انجام آزمایش و طرز کار دستگاه به طور کامل در 8 صفحه شرح داده شده است، همراه با فایل word  و pdf ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,500 تومان

آزمایشگاه مقاومت - آزمایش پیچش الاستیک

آزمایشگاه مقاومت - آزمایش پیچش الاستیک آزمایش پیچش الاستیک برای به دست آوردن ضریب صلبیت،نحوه انجام آزمایش و طرز کار دستگاه به همراه عکس های دستگاه آزمایش به طور کامل شرح داده شده است، در 11 صفحه بهمراه فایل word و pdf ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,500 تومان

آزمایشگاه مقاومت - آزمایش تست کمانش

آزمایشگاه مقاومت - آزمایش تست کمانش آزمایشگاه مقاومت آزمایش تست کمانش، بررسی پدیده کمانش در ستون ها و به دست آوردن بار بحرانی آن ها، نحوه انجام آزمایش و طرز کار دستگاه به همراه عکس هایی از دستگاه آزمایش به طور کامل در 11 صفحه شرح داده شده است، فایل های word  و pdf قرار داده شده است. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,500 تومان
تعداد صفحه(1):