ارتعاشات موتور دیزل کشتی (درس ارتعاشات مناسب برای رشته مکانیک و مهندسی دریا)

ارتعاشات موتور دیزل کشتی (درس ارتعاشات مناسب برای رشته مکانیک و مهندسی دریا) مقاله ای که شامل ورد و پی دی اف میباشد و در مورد ارتعاشات موتور دیزل کشتی است که در ۲۴ صفحه نوشته شده است و با ذکر منابع در آخر مقاله و در آخر هر پاراگراف است و همچنین این مقاله با توجه به قوانین پایان نامه نویسی دانشجویان نوشته شده است فونت بی نازنین ۱۲ برای فارسی و تایم نیو رومن ۱۰ برای انگلیسی ...

توضیحات بیشتر - دانلود 6,000 تومان
تعداد صفحه(1):