دهانه‌ی پروانه و زاویه‌ی شفت

دهانه‌ی پروانه و زاویه‌ی شفت ترجمه بخشی از کتاب Boat mechanical systems handbook قسمت مربوط به دهانه ی پروانه و زاویه شفت، ترجمه دقیق و کامل به همراه شکل های کتاب است، نتیجه گیری در اخر ترجمه ذکر شده و همچنین از قوانین انجام پروژه پیروی شده و شامل 5 صفحه است، مناسب برای رشته های مهندسی کشتی سازی و مهندسی مکانیک، متن اصلی انگلیسی نیز در فایل قرار داده شده. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,500 تومان
تعداد صفحه(1):